MĂIASTRA

MĂIASTRA, noua colecție Iutta, potretizează o veche legendă despre o pasăre alegorică, aflată la poarta nemuririi. Ea este întruchiparea dorului suprem, un dor dezbrăcat de toate rădăcinile sale pământești. Accesoriile inspirate de zborul spre infinit al Măiastrei au în centru simbolul zeiței păsare, poartă nume din aceeași sferă și sunt o mărturie a puterii basmelor, traduse prin arta meșteșugăritului în emoții, vise și stări.